speltherapie

Kindertherapie - Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie die specifiek gericht is op kinderen en jongeren. Het maakt gebruik van spelen en creatieve activiteiten om kinderen en jongeren te helpen emoties te uiten, problemen te begrijpen en te verwerken, en positieve veranderingen in hun gedrag en denkpatronen te bevorderen.

Bouwen aan een gezonde, gelukkige toekomst voor kinderen aan de hand van speltherapie

In speltherapie biedt Stefanie een veilige omgeving voor kinderen en jongeren om te communiceren en te groeien. Ze begeleidt hen terwijl ze spelen.

Deze benadering is doeltreffend in het helpen van kinderen met emotionele en gedragsproblemen, traumaverwerking, rouwverwerking en andere uitdagingen.

Antwoorden op uw vragen!

 1. Emotionele problemen: Speltherapie kan mensen helpen emoties te uiten en te begrijpen, zoals angst, verdriet, boosheid, en stress.

 2. Gedragsproblemen: Het kan worden gebruikt om gedragsproblemen aan te pakken, zoals agressie, teruggetrokkenheid, en impulsiviteit.

 3. Traumaverwerking: Speltherapie kan nuttig zijn bij het verwerken van traumatische ervaringen en het verminderen van traumagerelateerde symptomen.

 4. Sociale vaardigheden: Het helpt bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden, zoals het leren omgaan met anderen, het opbouwen van vriendschappen en communicatievaardigheden.

 5. Zelfbeeld en zelfvertrouwen: Het bevordert een positiever zelfbeeld en zelfvertrouwen.

 6. Problemen op school: Speltherapie kan leerproblemen aanpakken, aandachtsstoornissen en motivatieproblemen bij kinderen.

 7. Gezinsproblemen: Het ondersteunt gezinsdynamiek en communicatie, waardoor gezinsrelaties kunnen verbeteren.

 8. Ontwikkelingsstoornissen: Kinderen met ontwikkelingsstoornissen zoals autisme of ADHD kunnen baat hebben bij speltherapie om specifieke vaardigheden te ontwikkelen.

 9. Rouwverwerking: Speltherapie kan mensen helpen bij het omgaan met verlies en rouw, vooral kinderen die moeite hebben met het begrijpen en uiten van verdriet.

 10. Stressmanagement: Het biedt technieken voor het omgaan met stress en spanning in het dagelijks leven.

 11. Communicatieproblemen: Speltherapie kan worden gebruikt om de communicatievaardigheden te verbeteren, vooral bij kinderen met spraak- en taalproblemen.

 12. Creatieve zelfexpressie: Het moedigt creatieve expressie aan, wat kan helpen bij het uiten van gedachten en gevoelens die moeilijk in woorden te vatten zijn.

Een speltherapiesessie verloopt over het algemeen in verschillende fasen:

 1. Intake: De therapie begint met een kennismakingsgesprek met de ouder(s) waarbij Stefanie informatie verzamelt over het kind of de jongere, hun zorgen en doelstellingen voor de therapie.  

 2. Beleving met het kind/de jongere: Tijdens de sessies krijgt het kind of de jongere de kans om door middel van spel en creatieve expressie hun gedachten en gevoelens te uiten. Stefanie observeert en reageert op wat er tijdens het spel gebeurt en moedigt het kind aan om zich vrij uit te drukken.

 3. Oudergesprek: Naast de individuele sessies met het kind of de jongere kunnen er oudergesprekken plaatsvinden. Deze gesprekken dienen om de ouders op de hoogte te houden van de voortgang en om hen handvatten te geven om de therapie te ondersteunen.

De frequentie van de sessies kan variëren, meestal wordt er wekelijks of tweewekelijks afgesproken, afhankelijk van de behoeften en doelen van het kind of de jongere. Het doel van speltherapie is om een veilige en ondersteunende omgeving te creëren waarin het kind zich vrij kan uiten en waarin positieve veranderingen kunnen plaatsvinden.

55 euro per uur

Terugbetaling:

Stefanie is een erkend psychotherapeut, hierdoor is terugbetaling bij de meeste mutualiteiten mogelijk.

 • CM: jongeren: 30 euro of 45 euro bij verhoogde tegemoetkoming
 • CM: volwassenen: 10 euro of 15 euro bij verhoogde tegemoetkoming
 • CM: tot 24 sessies per persoon
 • Solidaris: jongeren: 20 euro of 30 euro bij verhoogde tegemoetkoming
 • Solidaris: volwassenen: 10 euro of 15 euro bij verhoogde tegemoetkoming
 • Solidaris: 12 sessies per kalenderjaar
 • Liberale mutualiteit: jongeren en volwassenen: 20 euro per sessie
 • Liberale mutualiteit: 6 sessies per kalenderjaar
 • Helan: jongeren en volwassenen: 10 euro per sessie
 • Helan: 12 sessies per kalenderjaar
 • kleuterleidster
 • orthopedagoog
 • zorgcoördinator
 • oplossingsgerichte, cognitieve, systemische psychotherapeut
 • Experientiële en ontwikkelingsgerichte kinderen -en jeugdpsychotherapie

Psycho- & kindertherapeut Stefanie Darrou

 • Reeds jaren ben ik werkzaam als kindertherapeut -speltherapeut en psychotherapeut voor kinderen, jongeren en volwassenen
 • Je kan bij mij terecht voor individuele therapie, relatietherapie, gezinstherapie en speltherapie.

 • We starten steeds met een kennismakingsgesprek waarbij ik luister naar je vragen, noden en verwachtingen. Samen kijken we dan welk traject we volgen.