Klinische Orthopedagogie

Klinische Orthopedagogie

In het leven komen vaak heel wat uitdagingen onze kant op. Om deze te overwinnen, moeten we leren hoe we stevig in onze schoenen kunnen staan en hoe we onze steunfiguren kunnen vragen om hulp. Toch is het niet simpel om onze krachten te benutten en hulp te aanvaarden. Samen kunnen we op zoek gaan naar die sterktes en personen die jouw sterker kunnen maken om de drempels in het leven te overkomen en verder te groeien als individu.

WAT IS KLINISCHE ORTHOPEDAGOGIE?

Stap voor Stap naar Welzijn

VOOR WIE IS KLINISCHE ORTHOPEDAGOGIE?

Samen op Weg naar Groei en Verbondenheid!

Mijn benadering is gebaseerd op contextgericht werken, waarbij we aandacht schenken aan de invloed van onze omgeving op ons denken en gedrag. Ik bied zowel gesprekstherapie als speltherapie aan, afhankelijk van de behoeften. Samen met jou en, indien gewenst, belangrijke mensen uit je leven, richten we ons op het ontdekken van jouw krachten en het verbeteren van de kwaliteit van leven, vooral in bijzondere opvoedingssituaties. Het doel is om rust, veiligheid en stabiliteit te herstellen en groei mogelijk te maken.

Antwoorden op uw vragen!

70 euro per sessie

Tarief volgens eerstelijnspsychologische zorg vanaf 23 jaar: 

 • 11 euro per sessie
 • 4 euro per sessie voor mensen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming 

Eerstelijnspsychologische zorg vanaf 23 jaar: 

Ik ben een geconventioneerd klinisch orthopedagoog. Dat wil zeggen dat bepaalde doelgroepen vanaf 23 jaar bij mij terecht voor milde tot matige psychische klachten. Dit houdt in dat het merendeel van het wettelijk vastgelegd honorarium (81,74 euro/ uur) gedragen wordt door het RIZIV, met als gevolg dat jij enkel 11 euro of 4 euro betaald. 

 

Dit is mogelijk dankzij een budget dat voorzien is binnen de wettelijke ziekteverzekering. Jammer genoeg is het niet voor elke patiënt mogelijk om onder deze conventie psychologische zorg te ontvangen. Daarom worden personen met een lichte tot matige psychische problematiek binnen een kwetsbare doelgroep vooropgesteld.

 

Tijdens een intakegesprek luister ik naar jouw verhaal en kijk ik of u recht heeft op deze soort hulpverlening. Een intakegesprek kan vastgelegd worden via het secretariaat op het nummer 0485/ 83.97.57. Vervolgafspraken kunnen dan tijdens de sessie of online via onze website gepland worden.

 

Alle nodige informatie hieromtrent kan teruggevonden worden hier.

 

Personen die niet voldoen aan de voorwaarden voor eerstelijnspsychologische zorg

Je betaalt per sessie 70 euro.

Aan dit tarief zijn bepaalde terugbetalingen verbonden via de verschillende ziekenfondsen: 

 

CM

 • kinderen: 50% per sessie of 45% bij verhoogde tegemoetkoming
 • volwassenen: 10 euro of 15 euro bij verhoogde tegemoetkoming

*max. 24 tegemoetkomingen per leven

 

Solidaris

 • kinderen: 20 euro of 30 euro bij verhoogde tegemoetkoming
 • volwassenen: 10 euro of 15 euro bij verhoogde tegemoetkoming

*max. 12 tegemoetkomingen per jaar

 

Liberale mutualiteit

 • kinderen: 20 euro per sessie
 • volwassenen: 20 euro per sessie

*max. 6 sessies per kalenderjaar voor kinderen

*max. 120 euro per jaar voor volwassenen 

Helan

*max. 12 sessies per jaar

 

Klinisch Orthopedagoog Laïni Abedi Amisi

 • Visie. Elke periode in het leven gaat gepaard met vragen, onzekerheden, maar ook met het ontdekken van nieuwe krachten en steunfiguren om met die vragen en onzekerheden om te gaan. Toch is het vaak een uitdaging om die krachten te vinden en die steunfiguren toe te laten. Ik wil graag deel uitmaken van dit groeiproces door naast jou te mogen staan wanneer je er klaar voor bent om die uitdagingen aan te gaan. Zo kunnen we samen die krachten in je leven verkennen en een plaatsje maken voor de steun die jij nodig hebt. 
 • Samenwerking. Jij bent de expert in jouw groeiproces. Ik ben er om jou te ondersteunen zodat jij de nodige tools kan krijgen om met de moeilijkheden in je leven te kunnen omgaan. Daarom ben jij een evenwaardige partner in dit proces en is jouw inspraak en betrokkenheid cruciaal. 
 • Persoonsgerichte aanpak. Samen verkennen we de verschillende domeinen in jouw leven en hoe jouw klachten hierin plaatsgrijpen. Hierna gaan we samen op zoek naar hoe deze klachten zijn ontstaan en welke omstandigheden hier deels voor verantwoordelijk zijn. Daarnaast gaan we ook jouw manier van omgaan met deze omstandigheden onder de loep nemen. Zo komen wij samen tot een duidelijk overzicht van wat er precies aan de hand is zodat er zorg op maat kan plaatsvinden. 
 • Werkwijze. We gaan via gesprek of op creatieve manieren op zoek naar de nodige tools en steunfiguren om de uitdagingen in je leven aan te gaan! Door in te zetten op het versterken van veerkracht, zelfkennis en zelfvertrouwen, kan er gekomen worden tot een betere kwaliteit van leven.